PCTecuci Romania - We are reborn from ashed

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more!

This message will be removed once you have signed in.

Subforums

 1. Tutoriale

  Dacă dorești să înveți Photoshop, în această secțiune poți găsi tutoriale cum să faci diverse lucruri în PS.

  22
  posts
 2. Aplicatii Designer

  Daca esti priceput in photoshop alatura-te echipei noastre de designeri.

  104
  posts
 3. Portofoliu

  Galeria cu creațiile membrilor PlaYTecuci.Ro

  617
  posts
 4. Cereri

  Dacă dorești un avatar, o semnatură, orice altă creație în Photoshop, aici poți să ceri respectând modelul.

  442
  posts
 5. Cadouri

  În această categorie, poți face cadouri oricărui membru din comunitate!

  138
  posts
 6. Provocari

  Duelează-te cu un GFX din Staff-ul nostru dacă ești pe măsura!

  175
  posts
 7. 261
  posts
 8. 2
  posts
 9. Discutii

  Cere ajutor dacă nu te descurci cu anumite lucruri in Photoshop!

  16
  posts

0 topics in this forum

There are no topics in this forum yet