Cornel Iulian

Fondators
 • Content count

  1,390
 • Donations

  15.00 EUR 
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  53
 • Points

  620,615 [ Donate ]

Cornel Iulian last won the day on June 9 2018

Cornel Iulian had the most liked content!

About Cornel Iulian

 • Rank
  Fondator PCTecuci
 • Birthday 09/25/1999

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Locația
  Tecuci

Contact Methods

 • Nick SA:MP
  Tr0YB0Y
 • Nick CS 1.6
  Tr0YB0Y
 • Website URL
  https://pctecuci.ro/
 • Yahoo
  -
 • Skype
  playtecuci
 • Facebook
  https://www.facebook.com/corneliulian/

Recent Profile Visitors

3,112 profile views
 1. Salut colegu'
 2. Cerinta: Creati un program care cere sa se introduca de la tastatura un numar intreg, pozitiv x si sa se afiseze paritatea acestuia. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int x; printf("Introduceti un numar intreg, pozitiv pentru afla daca este par sau impar: "); if(scanf("%d",&x)!=1||x<=0) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(x%2==0) // daca restul impartirii lui x la 2 este 0, rezultatul va fi par, in caz contrar, va fi impar printf("Numarul %d este par",x); else printf("Numarul %d este impar",x); return 0; }
 3. Cerinta: Sa se creeze un program in limbaj C care calculeaza suma si produsul a n numere pare introduse de la tastatura. Obs: Numarul de termeni sa fie mai mare sau egal cu 1. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { int n,sum,prod; printf("Sa se introduca numarul de termeni: "); if(scanf("%d",&n)!=1||n<=0) // aceasta functie afiseaza o eroare daca se va introduce un caracter sau numarul introdus este mai mic sau egal cu 0 { printf("Date eronate"); exit(1); } sum=0; prod=1.0f; for(int i=1;i<=n;i++) { int x; printf("X%d: ",i); if(scanf("%d",&x)!=1) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(x%2==0) // daca expresia este indeplinita, numarul este unul par { sum+=x; prod*=x; } } if(prod==1) // am pus aceasta conditie pentru a anula valoarea initiala a produsului (prod=1) in cazul in care acesta va fi tot 1. prod=0; printf("Suma termenilor pari = %d\nProdusul termenilor pari = %d",sum,prod); }
 4. Cerinta: Sa se afiseze urmatorul triunghi de numere, pentru un N definit: N N N-1 N N-1 N-2 .............. N N-1 N-2 ... 3 2 1 Rezolvare: #include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main(void) { int n,i,j; printf("Introduceti o valoare lui N: "); if(scanf("%d",&n)!=1) { printf("Date eronate."); exit(1); } for(i=n;i>=1;i--) { for(j=n;j>=1;j--) { if(i==1 || i==j || i<j) printf("%d ",j); } printf("\n"); } return 0; } Demo(pentru N=10):
 5. Cerinta: Pentru doua numere distincte a si b, sa se afiseze cmmdc al acestora. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int a,b,r,aux1,aux2; printf("Introduceti 2 numere:\n"); if(scanf("%d%d",&a,&b)!=2) // Aeasta conditie afiseaza o eroare atunci cand se va introduce o litera. { printf("Date eronate"); exit(1); } aux1=a; // folosesc acest auxiliar pentru a salva valoarea variabilei b aux2=b; // folosesc acest auxiliar pentru a salva valoarea variabilei b while(b!=0) { r=a%b; // se va face restul impartirii lui a la b, iar ciclul se repeta pana cand b este egal cu 0 a=b; // variabila a va primi valoarea lui b cat timp este indeplinita expresia de mai sus (b!=0) b=r; } printf("CMMDC(%d,%d) = %d",aux1,aux2,a); // in paranteze voi afisa valorile initiale ale lui a si b prin auxiliare. }
 6. Cerinta: Creati un program C care transforma orele si minutele in secunde. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int ore,minute,secunde,rezultat; printf("Introduceti timpul in ore, minute si secunde:\n"); if(scanf("%d%d%d",&ore,&minute,&secunde)!=3) { printf("Date eronate"); exit(1); } rezultat=ore*3600+minute*60+secunde; printf("In total s-au obtinut %d secunde.",rezultat); return 0; }
 7. Cerinta: Sa se creeze un program care ordoneaza in ordine descrescatoare 3 numere intregi introduse de la tastatura. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int a,b,c,aux; printf("Introduceti numerele:\n"); if(scanf("%d%d%d",&a,&b,&c)!=3) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(a<b) { aux=a; a=b; b=aux; } if(b<c) { aux=b; b=c; c=aux; } if(a<b) { aux=a; a=b; b=aux; } printf("Numerele puse in ordine descrescatoare:\na=%d\nb=%d\nc=%d",a,b,c); return 0; }
 8. Cerinta: Sa se creeze un program care ordoneaza in ordine crescatoare 3 numere intregi introduse de la tastatura. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int a,b,c,aux; printf("Introduceti numerele:\n"); if(scanf("%d%d%d",&a,&b,&c)!=3) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(a>b) { aux=a; a=b; b=aux; } if(b>c) { aux=b; b=c; c=aux; } if(a>b) { aux=a; a=b; b=aux; } printf("Numerele puse in ordine crescatoare:\na=%d\nb=%d\nc=%d",a,b,c); return 0; }
 9. Cerinta: Creati un program C care transforma o litera mica in majuscula. // char c este litera mica, transform-o in majuscula #include <stdio.h> #include <conio.h> int main() { char c; printf("Introduceti un caracter: "); c=getche(); printf("\n"); if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z') if(c>='a'&&c<='z') printf("Majuscula literei '%c' este '%c'",c,c-'a'+'A'); else printf("Nu ati introdus o litera mica."); else printf("Nu ati introdus un caracter."); return 0; }
 10. Cerinta: Pentru un numar intreg, pozitiv 'a', sa se determine daca acesta este sau nu patrat perfect. # include <stdio.h> # include <stdlib.h> # include <math.h> int main() { int a,n; printf("Introduceti un numar intreg: \n"); if(scanf("%d",&a)!=1||a<=0) { printf("Date eronate."); exit(1); } n=sqrt(a); if(n*n==a) printf("%d este patrat perfect.\n",a); else printf ("%d nu este patrat perfect.\n",a); return 0; }
 11. Cerinta: Sa se scrie un program C care determina media aritmetica dintre 3 numere intregi. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int a,b,c; double ma; printf("Introduceti 3 numere intregi:\n"); if(scanf("%d%d%d",&a,&b,&c)!=3) { printf("Date eronate"); exit(1); } ma=(a+b+c)/3; printf("Media aritmetica este: %g",ma); return 0; }
 12. Cerinta: Sa se scrie un program C care determina maximul dintre 3 numere intregi. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int a,b,c,max; printf("Introduceti 3 numere intregi:\n"); if(scanf("%d%d%d",&a,&b,&c)!=3) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(a>b) max=a; else max=b; if(max<c) max=c; printf("Maximul dintre %d,%d,%d este: %d",a,b,c,max); return 0; }
 13. Topic vechi
 14. Cerinta: Sa se scrie un program care sa determine daca un intreg pozitiv preluat de la consola este prim sau nu. #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main() { int nr, prim; printf("Introduceti un nr intreg: "); if(scanf("%d",&nr)!=1 || nr<0) { printf("Date eronate!!"); exit(1); } if(nr==2); prim=1; if(nr==1) prim=0; if(nr==0) prim=0; for( int i=2; i<=(nr/2); i++) { if(nr%i==0) prim=0; } if(prim==1) printf("%d este numar prim.\n",nr); else printf("%d nu este numar prim.\n",nr); return 0; }
 15. Cerinta: Pentru toate perechile distincte de numere intregi, inferioare unui n preluat de la consola, sa se afiseze cmmdc al acestora. #include<stdlib.h> #include<stdio.h> int main() { int n,i,j; printf("Introduceti o valoare pozitiva lui N: "); if(scanf("%d",&n)!=1) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(n<=0) printf("N<=0. Introduceti o valoare pozitiva."); for (i=1;i<=n;i++) { for (j=i+1;j<=n;j++) { int a=i,b=j,r; while (b!=0) { r=a%b; a=b; b=r; } printf("CMMDC(%d, %d)= %d\n",i,j,a); } } return 0; }