Cornel Iulian

Fondators
 • Content count

  14,057
 • Donations

  15.00 EUR 
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  56
 • Points

  429,323 [ Donate ]

Cornel Iulian last won the day on January 24 2023

Cornel Iulian had the most liked content!

About Cornel Iulian

 • Rank
  Fondator PCTecuci
 • Birthday 09/25/1999

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Locația
  Tecuci

Contact Methods

 • Nick SA:MP
  Tr0YB0Y
 • Nick CS 1.6
  Tr0YB0Y
 • Website URL
  https://pctecuci.ro/
 • Yahoo
  -
 • Facebook
  https://www.facebook.com/postolachecornel/

Recent Profile Visitors

12,385 profile views
 1. Cerinta: Fie vectorul V cu elemente intregi, de dimensiune m<=50 (considerati vectori linie). Sa se preia de la consola dimensiunea si elementele vectorului V si sa se afiseze vectorii introdusi. // Afisarea unui vector in C #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // vom defini o limita pentru dimensiunea vectorului pe care o vom nota cu M. #define M 50 int V[M+1],m,i; int main() { printf("Sa se introduca dimensiunea vectorului:\n"); if(scanf("%d",&m)!=1||m>M||m<=0) { printf("Date eronate."); exit(1); } printf("Introduceti elementele vectorului V:\n"); for(i=0;i<m;i++) { printf("V[%d]= ",i); if(scanf("%d",&V[i])!=1) { printf("Date eronate"); exit(1); } } printf("\nVectorul V este:\n"); for(i=0;i<m;i++) { printf("%d\t",V[i]); } }
 2. Cerinta: Fie o matrice A cu elemente de tip intreg, de dimensiune mxn. Sa se preia de la consola dimensiunea si elementele matricii si sa se afiseze apoi matricea introdusa. // Afisarea unei matrici in C #include <stdio.h> #include <stdlib.h> // vom defini limita celor doua dimensiuni ale matricii ( m x n ) ( de preferat sa fie doua valori diferite, in caz contrar se considera matrice patratica, iar in acest caz vom defini doar o dimensiune m x m ) #define M 50 #define N 30 int A[M+1][N+1],m,n,i,j; int main() { printf("Sa se introduca numarul de linii si de coloane ale matricii:\n"); if(scanf("%d%d",&m,&n)!=2||m>M||m<=0||n>N||n<=0) { printf("Date eronate."); exit(1); } printf("Introduceti elementele matricii A:\n"); for(i=0;i<m;i++) { for(j=0;j<n;j++) { printf("A[%d][%d]= ",i,j); if(scanf("%d",&A[i][j])!=1) { printf("Date eronate"); exit(1); } } } printf("\nMatricea A este:\n"); for(i=0;i<m;i++) { for(j=0;j<n;j++) { printf("%d\t",A[i][j]); } printf("\n"); } }
 3. Model Reclamatie Admin: Nume: Nume admin reclamat: Motiv: Dovada: Data/Ora: Martori: Atentie! Reclamatiile asupra adminilor se fac doar in caz de abuzuri sau daca ii prindeti cu cod. Daca primiti ban pe motiv ca ati folosit cod, veti face cerere unban si nu reclamatie!!!! ______________________________________________ *Dovada este obligatorie. *Daca modelul nu este respectat, topicul va fi închis. *Va rog sa respectati numele topicului. *Topicul acesta este unul informativ si poate fi modificat doar de unul din administratorii serverul.
 4. Fiecare admin este obligat sa posteze ban-urile creându-si un topic în aceasta sectiune ! Nickname: IP: Motiv: Dovada: IMPORTANT: Numele topicurilor vor fi [CS] - Banlist: Nume Admin Dovezile la banurile permanente nu se pun cu copy/paste! Se accepta doar screenshot / snapshot... altfel veti fi sanctionati !
 5. La TITLU veti scrie Unban Numele (ex: Unban Max). NICKNAME: IP: VARSTA: ID DE STEAM: DATA: ORA: HARTA: ADMIN: MOTIV: MARTORI: DOVEZI: MENTIUNI: In continut veti specifica urmatoarele detalii: NICKNAME: Numele pe care ai luat ban (din consola serverului) IP: adresa IP VARSTA: varsta reala, nu minciuni ID DE STEAM: ID-ul contului de Steam DATA: data cand ai luat ban ORA: ora exacta sau perioada cu aproximatie HARTA: harta pe care ai luat ban ADMIN: adminul care ti-a dat ban (din consola serverului) MOTIV: motivul pentru care ai luat ban MARTORI: alte persoane care au fost de fata in momentul respectiv (preferabil admini) DOVEZI: poze, demo, copie din consola, etc MENTIUNI: Alte detalii cu privire la eveniment (factura de la plata taxei pe unban, etc)
 6. Hmm, chiar daca as avea acesti bani, n-as renunta la facultate pentru singurul fapt ca, niciodata nu se stie ce-ti rezerva viitorul, poti investi in ceva, insa acel ceva nu-ti ofera garantia ca chiar va functiona. Bineinteles, si eu i-as fi investit intr-un business, insa mai intai de toate, trebuie facut un studiu al pietei, altfel, e posibil sa dai faliment.
 7. Cerinta: Sa se scrie programul C care preia de la consola si afiseaza 3 valori intregi, a,b,c, 2 numere reale dubla precizie, x,y si 3 caractere k1, k2, k3. - Sa se determine daca cele trei valori a,b,c pot reprezenta laturile unui triunghi si, daca da, sa se calculeze perimetrul si aria sa. Obs. Conditia necesara pentru ca trei numere sa poata fi lungimile laturilor unui triunghi este ca cele trei numere sa fie pozitive si suma a oricaror doua dintre ele sa fie mai mare decat cel de-al treilea numar. Daca conditia este indeplinita, vom calcula perimetrul si aria triunghiului folosind formula lui Heron. s= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)), unde p=(a+b+c)/2 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main(void) { int a,b,c; double x,y; char k1,k2,k3; printf("Introduceti 3 numere intregi:\n"); if(scanf("%d%d%d",&a,&b,&c)!=3) { printf("Date eronate"); exit(1); } printf("Ati introdus urmatoarele numere intregi:\na= %d\nb= %d\nc= %d\n\n",a,b,c); printf("Introduceti 2 numere reale:\n"); if(scanf("%lf%lf",&x,&y)!=2) { printf("Date eronate"); exit(1); } printf("Ati introdus urmatoarele valori reale:\nx= %g\ny= %g\n\n",x,y); printf("Introduceti 3 caractere:\n"); fflush(stdin); scanf("%c %c %c",&k1,&k2,&k3); printf("Ati introdus urmatoarele caractere: %c, %c si %c\n\n",k1,k2,k3); // Sa se determine daca cele trei valori a,b,c pot reprezenta laturile unui triunghi si, daca da, sa se calculeze perimetrul si aria sa. double s,p; int per; if((a+b)>c && (a+c)>b && (b+c)>a && a>0 && b>0 && c>0) { per=a+b+c; p=(a+b+c)/2.0; s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); printf("Valorile %d, %d si %d pot reprezenta laturile unui triunghi ",a,b,c); printf("\nPerimetrul acestui triunghi este: %d, iar semi-perimetrul este %g\n",per,p); printf("Aria acestui triunghi este: %g",s); } else printf("Valorile %d, %d si %d nu pot reprezenta laturile unui triunghi.",a,b,c); }
 8. Cerinta: Sa se tabeleze din grad in grad, intre 0 si 100 grade, valorile functiei cosinus (cosinus de 90 trebuie sa fie afisat ca 0!). Afisarea se va face astfel incat sa se poata citi, ecran cu ecran, toate valorile calculate. #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <math.h> int main(void) { int poz; double x; poz=1; for(int i=0;i<=100;i++) { if(i!=90) { x=cos(i); printf("cos(%d)= %g\n",i,x); } else printf("cos(90)= 0!\n"); if(poz%26==0) { printf("\npress any key...\n"); getch(); } poz++; } }
 9. Cerinta: Stiind ca dezvoltarea in serie a functiei sin(x) este: sin(x) = x/1!-x^3/3!+x^5/5!-... sa se calculeze valoarea aproximativa a lui sin(x), pentru un x preluat de la consola, cu o eroare mai mica in modul decat un eps precizat. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main(void) { int k; double x,eps,t,sin_aprox; printf("Sa se introduca doua valori reale, x si eps:\n"); if(scanf("%lf%lf",&x,&eps)!=2) { printf("Date eronate"); exit(1); } sin_aprox=0; k=1; t=x; while(fabs(t)>=eps) { sin_aprox+=t; t*=(-x*x)/((2*k)*(2*k+1)); k+=1; } printf("sin_aprox(%g)= %g\nsin(%g)= %g",x,sin_aprox,x,sin(x)); return 0; }
 10. Cerinta: Sa se scrie un program care preia in mod repetat de la consola un caracter si afiseaza codul sau ASCII. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { char n; int aux; do { printf("Introduceti un caracter: "); fflush(stdin); scanf("%c",&n); printf("\nCodul ascii pentru caracterul %c este %d\n\n",n,n); aux=n; } while(aux<=255&&aux>=1); }
 11. Cerinta: Sa se scrie un program care, preluand un numar intreg (<=100) de la consola, afiseaza transcrierea sa in notatie romana. #include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include <conio.h> #define SIMBOL_UNU caractere_romane[simbol] #define SIMBOL_CINCI caractere_romane[simbol + 1] #define SIMBOL_ZECE caractere_romane[simbol + 2] int main(){ char caractere_romane[] = "IVXLC"; //i=1, v=5, x=10, l=50, c=100 int n; printf("Sa se introduca un numar din intervalul 1-100: "); if (scanf("%d", &n) != 1) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(n>100 || n<1){ printf("Numarul nu se afla in intervalul [1-100]"); exit(1); } int copie = n, nr_cifre = 1, pozitie = 1; while((copie /= 10) && nr_cifre++ && (pozitie *= 10)); int simbol = nr_cifre * 2 - 2; printf("Notatia in cifre romane pentru numarul %d este: ",n); while(pozitie){ int cifra = n / pozitie % 10; switch(cifra){ case 9: printf("%c%c", SIMBOL_UNU, SIMBOL_ZECE); break; case 8: printf("%c%c%c%c", SIMBOL_CINCI, SIMBOL_UNU, SIMBOL_UNU, SIMBOL_UNU); break; case 7: printf("%c%c%C", SIMBOL_CINCI, SIMBOL_UNU, SIMBOL_UNU); break; case 6: printf("%c%c", SIMBOL_CINCI, SIMBOL_UNU); break; case 5: printf("%c", SIMBOL_CINCI); break; case 4: printf("%c%c", SIMBOL_UNU, SIMBOL_CINCI); break; case 3: printf("%c%c%c", SIMBOL_UNU, SIMBOL_UNU, SIMBOL_UNU); break; case 2: printf("%c%c", SIMBOL_UNU, SIMBOL_UNU); break; case 1: printf("%c", SIMBOL_UNU); break; default: break; } pozitie /= 10; simbol -= 2; } getch(); return 0; }
 12. Cerinta: Se preia de la consola numarul termenilor (de tip intreg) ce urmeaza a fi prelucrati. Se cere sa se scrie un program care sa calculeze produsul termenilor pari preluati de la consola si media aritmetica a termenilor pozitivi (termenii NU se pastreaza in memorie, ci doar se prelucreaza adecvat). #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { int n,x,sp,nr_poz; double p,ma; printf("Sa se introduca numarul de termeni ce urmeaza a fi prelucrati: "); if(scanf("%d",&n)!=1||n<=0) { printf("Date eronate"); exit(1); } p=1.0f; sp=0; nr_poz=0; for(int i=1;i<=n;i++) { printf("x%d= ",i); if(scanf("%d",&x)!=1) { printf("Date eronate"); exit(1); } if(x%2==0) { p*=x; } if(x>0) { sp+=x; nr_poz+=1; } } ma=(double)sp/nr_poz; printf("Produsul termenilor pari: %g\nMedia aritmetica a termenilor pozitivi: %g",p,ma); }
 13. Cerinta: Sa se scrie programul C care preia de la consola si afiseaza 3 valori reale dubla precizie, a,b,c, 3 numere intregi, m,n,p si 2 caractere c1, c2. - Sa se scrie secventa de cod care citeste un caracter folosind macro-ul getchar, il afiseaza folosind macro-ul putchar, trece cursorul in coloana 1 a liniei urmatoare, daca s-a tastat o litera mica se afiseaza ca litera mare si afiseaza fereastra utilizator pana la actionarea unei taste. #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> int main(void) { double a,b,c; int m,n,p; char c1,c2; printf("Introduceti 3 valori reale:\n"); if(scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c)!=3) { printf("Date eronate!"); exit(1); } printf("Introduceti 3 numere intregi:\n"); if(scanf("%d%d%d",&m,&n,&p)!=3) { printf("Date eronate!"); exit(1); } printf("Introduceti 2 caractere:\n"); fflush(stdin); scanf("%c %c",&c1,&c2); printf("\nAti introdus 3 valori reale:\na= %g\nb= %g\nc= %g\n",a,b,c); printf("Ati introdus 3 numere intregi:\nm= %d\nn= %d\np= %d\n",m,n,p); printf("Ati introdus caracterele: %c si %c\n",c1,c2); // Sa se scrie secventa de cod care citeste un caracter folosind macro-ul 'getchar' si il afiseaza folosind macro-ul 'putchar'.. char c3; printf("Sa se citeasca un caracter:\n"); fflush(stdin); // eliberam zona tampon c3=getchar(); // citim un caracter cu macro-ul getchar printf("\nAti introdus caracterul: "); putchar(c3); // afisam caracterul cu macro-ul putchar printf("\n"); // trecem cursorul pe linia urmatoare, coloana 1 if((c3>='a'&&c3<='z')||(c3>='A'&&c3<='Z')) if(c3>='a'&&c3<='z') printf("Majuscula literei %c este %c",c3,c3-'a'+'A'); else printf("%c nu este un caracter.\n",c3); getch(); // afiseaza fereastra utilizator pana la actionarea unei taste; }