Sign in to follow this  
Cornel Iulian

Tabel cu cele mai uzuale functii ce au prototipul in fisierul math.h si stdlib.h

1 post in this topic

Tabel cu cele mai uzuale functii ce au prototipul in fisierul math.h si stdlib.h:

abs     - calculeaza si returneaza valoarea absoluta a unui argument intreg
          int abs(int x);
labs    - calculeaza si returneaza valoarea absoluta a unui argument de tip long
        - long labs(long x);
fabs    - calculeaza si returneaza valoarea absoluta a unui numar real
        - double fabs(double x);
acos    - implementeaza functia arccos - rezultatul exprimat in radiani
          - double acos(double x);
asin    - implementeaza functia arcsin - rezultatul exprimat in radiani
          double asin(double x);
atan    - implementeaza functia arctg - rezultatul exprimat in radiani
          double atan(double x);
atan2   - calculeaza si returneaza valoarea functiei arctg evaluata pentru raportul dintre primul argument si cel de al doilea;
         - double atan2(double y, double x);    // arctg(y/x)
sin     - implementeaza functia sinus - argumentul exprimat in radiani
        - double sin(double x);
cos     - implementeaza functia cosinus - argumentul exprimat in radiani
        - double cos(double x);
tan     - implementeaza functia tangent - argumentul exprimat in radiani
        - double tan(double x);
sinh    - implementeaza functia sinus hiperbolic
        - double sinh(double x);
cosh    - implementeaza functia cosinus hiperbolic
        - double cosh(double x);
tanh    - implementeaza functia tangent hiperbolic
        - double tanh(double x);
exp     - implementeaza functia exponentiala
        - double exp(double x);
log     - calculeaza si returneaza logaritmul natural al argumentului
        - double log(double x);
log10  - calculeaza si returneaza logaritmul zecimal al argumentului
        - double log10(double x);
pow     - calculeaza si returneaza primul argument ridicat la o putere egala
          cu cel de al doilea argument
          double pow(double x, double y);
pow10   - calculeaza si returneaza 10 la  puterea cel de al doilea argument
          double pow10(double x);
sqrt    - calculeaza si returneaza radacina patrata a argumentului
        - double sqrt(double x);
ceil    - rotunjeste valoarea argumentului (numar real)- aproximare prin exces
          double ceil(double x);
floor   - trunchiaza valoarea argumentului (numar real)- aproximare prin lipsa
        - double floor(double x);
fmod    - returneaza restul impartirii primului argument la cel de al doilea
        - double fmod(double x, double y);


     Pentru a dispune de informatii suplimentare privitoare la aceste functii si pentru a apela la eventualele exemple de utilizare ale acestora (puse la dispozitie de mediul integrat) se plaseaza cursorul in interiorul cuvantului care reprezinta numele functiei si se selecteaza din meniul Help comanda Topic search (Ctrl/F1). Se deschide astfel o fereastra Help ce contine informatii despre subiectul ales (in acest caz o anumita functie).

    Pentru unele functii exista si exemple de utilizare a acestora. Pentru a le rula (executa) se selecteaza (cu fereastra Help aferenta activa) din meniul Edit comanda Copy example dupa care se deschide o fereastra noua si se aduce textul exemplului cu comanda Paste (din meniul Edit).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this