Sign in to follow this  
Cornel Iulian

[C] Suma si produsul a N numere pare introduse de la tastatura

1 post in this topic

Cerinta: Sa se creeze un program in limbaj C care calculeaza suma si produsul a n numere pare introduse de la tastatura.

Obs: Numarul de termeni sa fie mai mare sau egal cu 1.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
	int n,sum,prod;
	printf("Sa se introduca numarul de termeni: ");
	if(scanf("%d",&n)!=1||n<=0)   // aceasta functie afiseaza o eroare daca se va introduce un caracter sau numarul introdus este mai mic sau egal cu 0
	{
		printf("Date eronate");
		exit(1);
	}
	sum=0;
	prod=1.0f;
	for(int i=1;i<=n;i++)
	{
		int x;
		printf("X%d: ",i);
		if(scanf("%d",&x)!=1)   
		{
			printf("Date eronate");   
			exit(1);
		}
		if(x%2==0)   // daca expresia este indeplinita, numarul este unul par
		{
			sum+=x;
			prod*=x;
		}
	}
	if(prod==1)  // am pus aceasta conditie pentru a anula valoarea initiala a produsului (prod=1) in cazul in care acesta va fi tot 1.
      prod=0;
	printf("Suma termenilor pari = %d\nProdusul termenilor pari = %d",sum,prod);
}

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this